Vi Skapar Vackra Leenden

Prislista

Prislista

PRISER & BEHANDLINGAR


Sjukdomsbehandlande

Pris

Sjukdomsbehandlande åtgärder, mindre omfattande behandling

460

Sjukdomsbehandlande åtgärder

 857

Sjukdomsbehandlande åtgärder, omfattande behandling

1271

Behandling av tandlossningssjukdom (parodontit) eller periimplantit, mindre omfattning

546

Behandling av tandlossningssjukdom (parodontit) eller periimplantit, större omfattning

1104

Behandling av tandlossningssjukdom (parodontit) eller periimplantit, särskilt tidskrävande behandling

 1639

Kirurgi

Pris

Tanduttagning (enkel), en tand

1156

Tanduttagning, när separation eller friläggning krävs, en tand

 1909

Implantatkirurgi

Individuellt kostnadsförslag

Parodontalkirurgi

Individuellt kostnadsförslag

Apikalkirurgi

Individuellt kostnadsförslag

Rotbehandling

Pris

Rensning och rotfyllning, en rotkanal

3824

Rensning och rotfyllning, två rotkanaler

4606

Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler

5785

Rensning och rotfyllning, fyra eller fler

6308

Akut rotbehandling

903

Komplicerad kanallokalisation

903

Stiftborttagning

1323

Bettfysiologi

Pris

Bettskena i hård akrylat i överkäken, bettfysiologisk indikation, per skena

3933

Bettskena i hård akrylat i underkäken, bettfysiologisk indikation, per skena

3933

Fyllning

Pris

Fyllning av en yta på framtand eller hörntand

684

Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand

1087

Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand

1294

Fyllning av en yta på molar eller premolar

874

Fyllning av två ytor på molar eller premolar

1282

Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar

1714

Kompositkrona, klinikframställd

1949

Protetik / Krona / Bro

Pris

Permanent tandstödd krona, helkeramisk, en per käke

7300

Permanent tandstödd krona, helkeramisk, flera i samma käke

5871

Hängande led vid tandstödd protetik, helkeramisk, per led

3516

Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder

4232

Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder

5877

Partiell protes med gjutet skelett, klammerförankrad

12501

Komplicerad partiell protes med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments

14128

Hel underkäksprotes

10442

Hel överkäksprotes

10442

Immediatprotes, hel käke

7918

Justering av avtagbar protes

 426

Lagning av protes eller tillsättning av protestand

1426

Rebasering av protes

2898

Lagning av protes där avtryck krävs

2237

Komplicerad lagning av protes

4405

Övrigt

Pris

Tandsmycke

850

Klinikblekning + skenor för hemmablekning

4000

Hälsofrämjande

Pris

Röntgenundersökning av enskild tand

63

Röntgenundersökning, delstatus

 270

Röntgenundersökning, helstatus

914

Panoramaröntgenundersökning

598

Basundersökning och diagnostik

830

Akut eller kompletterande undersökning

 420

Omfattande akut eller kompletterande undersökning

1190

Basundersökning, utförd av tandhygienist

702

Bas - och parodontal undersökning, utförd av tandhygienist

926

Copyright © All Rights Reserved